1

2

 
 

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

2014-09-20 21:56

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Czytanie z dnia:

(Ap 22,1-7)Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, [...]

STRONA GŁÓWNA

 PLAN STAŁEGO KONFESJONAŁU W CIESZYNIE

w kościele pw. Marii Magdaleny

Data
Dzień
9 - 11
15 - 16

6.X,  3.XI,  1.XII, 12.I, 9.II, III,

poniedziałek
ks. Andrzej Wieliczka
Kończyce Wielkie
ks. Bartosz Łacek
C-n Św. M.M.

7.X, 4.XI,  2.XII, 13.I, 10.II, III,

wtorek
ks. Stanisław Wójcik
Marklowice
o. Piotr Telma
Bonifratrzy

8.X, 5.XI, 3.XII, 14.I, 11.II, III,

środa
ks. Piotr Bratek
Kończyce Wielkie
ks. Mieczysław Piela
C-n Św. M.M.

9.X,  6.XI,  4.XII, 15.I, 12.II, III,

czwartek
ks. Marian Brańka
Zebrzydowice
ks. Paweł Marczyk
Zebrzydowice

10.X, 7.XI, 5.XII, 16.I, 13.II, III,

piątek
ks. Łukasz Gąsiorek
C-n Św. Elżbieta
ks. Rafał Jakubiec
C-n Św. M.M.

11.X, 8.XI, 6.XII, 17.I, 14.II, III,

sobota
ks. Władysław Bajer
Zebrzydowice
….................................................................

13.X, 10.XI, 8.XII, 19.I, 16.II, III,

poniedziałek
ks. Bogdan Biel
Kończyce Małe
ks. Bartosz Łacek
C-n Św. M.M.

14.X, 11.XI, 9.XII, 20.I, 17.II, III,

wtorek
ks. Rafał Stwora
C-n Bobrek
OO. Franciszkanie
C-n

15.X, 12.XI, 10.XII, 21.I, 18.II,III,

środa
ks. Jacek Gracz
C-n Św. Elżbieta
ks. Krzysz. Kulikowski
C-n Mnisztwo

16.X, 13.XI, 11.XII, 22.I, 19.II,III,

czwartek
ks. Zdzisław Zieleźnik
C-n Bobrek
ks. Piotr Kocur
C-n M.M.

17.X, 14.XI, 12.XII, 23.I, 20.II,III,

piątek
ks. Krzysztof Gardyna
C-n Krasna
OO. Franciszkanie
C-n

18.X, 15.XI, 13.XII, 24.I, 21.II,III,

sobota
ks. Andrzej Rdest
C-n Św. Elżbieta
…........................................................

20.X, 17,XI, 15.XII, 26.I, 23.II,III,

poniedziałek
ks. Stefan Sputek
C-n Św. Jerzy
Ks. Krzysz. Kulikowski
C-n Mnisztwo

21.X, 18.XI, 16.XII, 27.I, 24.II,III,

wtorek
ks. Marcin Wróbel
C-n Św. Jerzy
o. Piotr Telma
Bonifratrzy

22.X, 19.XI, 17.XII, 28.I, 25.II,III,

środa
ks. Brunon Grajcke
C-n Mnisztwo
ks. Mieczysław Piela
C-n Św. M.M.

23.X, 20.XI, 18.XII, 29.I, 26.II,III,

czwartek
ks. Stanisław Furczoń
C-n Pastwiska
ks. Rafał Jakubiec
C-n Św. M.M.

24.X, .21.XI, 19.XII, 30.I, 27.II,III,

piątek
ks. Mirosław Wądrzyk
C-n Św. M.M.
ks. Marek Kulig
Kończyce Małe

25.X, 22.XI, 20.XII, 31.I, 28.II,III,

sobota
ks. Kazimierz Osiński
Kończyce Małe
…...................................................

27.X, 24.XI, 22.XII,2.II,III,30.IV

poniedziałek
ks. Andrzej Papoń
Hażlach
ks. Karol Mozor
Pogwizdów

28.X, 25.XI, 23.XII,3.II, III, 31.IV

wtorek
ks. Dariusz Kowala
Puńców
ks. Sławomir Kosiński
Kaczyce

29.X, 26.XI, 7.I, 4.II, III, 1.IV,

środa
ks. Krutak Jarosław
Goleszów
ks. Sławomir Malisz
Pogwizdów

30.X, 27.XI, 8.I, 5.II, III, 9.IV,

czwartek
ks. Wiesł. Kondziołka
Ogrodzona
ks. Roman Kanafek
Pogwizdów

31.X, 28.XI, 9.I, 6.II, III, 10.IV,

piątek
ks. Piotr Beczała
Zamarski
ks. Adam Drożdż
Goleszów

29.XI, 27.XII, 10.I, 7.II, III, 11.IV,

sobota
ks. Eugen. Warzecha
Kaczyce
…..................................................
 

Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 15.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka
Pod wezwaniem Świętego Jerzego

ul. Liburnia 1,
43-400 Cieszyn,
Tel. 33-8577440
Nr konta parafialnego:
35811300072001017545970001
Cieszyn Bank Spółdzielczy